Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

Konzultace případu

Konzultace Vašeho případu, posouzení nároku, optimální návrh řešení

Uznání dluhu, Směnky, smlouvy o půjčce

Odborný sepis Vám zaručí vymahatelnost

Kupní a nájemní smlouvy, převody nemovitostí

Smlouvy nájemní pro pronajímatele, kupní smlouvy včetně návrhu na vklad pro katastr

Darovací smlouvy

Převody majetku mezi rodinnými příslušníky 

Podání žaloby

Sepsání žaloby na přestupky, občanskoprávní žaloby, žaloby na stát či státní organizace

Trestní oznámení

Sepsání trestního oznámení pro státní zastupitelství, min. předpoklad odložení PČR

Proč zrovna my?

Naše společnost LP servis Praha s.r.o. zajišťuje kompletní právní služby prostřednictvím renomované advokátní kanceláře se specializací na trestní, obchodní a občanské právo. Působíme také v oblasti vymáhání pohledávek.

Máme odbornost a kvalifikaci. V oblasti trestního práva působíme 10 let.

Jsme zkušení. Trestně-právní oblastí se zabýváme každý den. Dokážeme proto trestní oznámení dobře formulovat.

Trestní oznámení podáváme přímo na státní zastupitelství, nikoli na řadové oddělení policie. Tím celý proces urychlujeme.

Jste připraveni vzít spravedlnost do svých rukou?